Základní škola 2. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Plastelína

Nenewtonovská kapalina

Velikonoční program

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

ukázka nahého vajíčka

kolik toho udrží vajíčko – vyzkoušíme pevnost našich vajec

netradiční oddělení žloutku od bílku

pokus vajíčko a slaná voda – sami žáci

podtlak – šup s vajíčkem do láhve

tancující zajíčci – pomocí balónku

výroba svítícího vajíčka a zajíčka ze skořápek – pokud bude k dispozici dostatek proutí, je možno dle dohody zařadit pletení pomlázky (pletení pomlázky vhodné pro žáky 4-tých a 5-tých tříd)

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program může proběhnout v kmenové třídě, nebo v učebně fyziky či chemie (tzn. první a druhá vyučovací hodina, třetí a čtvrtá vyučovací hodina, nebo pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo