Badatelské programy

Programy na výběr:

To je tedy hustý

Jak voda šplhá
do kopce

Jsme na stopě

Hrochovy slasti
a strasti

Energy stick

Energy stick

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

motivace
– motivační příběh, ve kterém se dozvíme něco o vodivosti látek
– dále máme prostor na krátké zamyšlení, vybrání pomůcek: korek, železné sponky, plastelíny, květina, ovoce, papír, brčka, dřevo,…

děti si zkusí sestavit funkční elektrický obvod
– stanoví hypotézu, co je a není vodivé a následně ověřují pokusem
– závěrem děti vyhodnocují vodivost jednotlivých předmětů

další hodina magnetizmu začíná opět krátkým příběhem, který se týká magnetů
– děti si opět vybírají předměty, které následně zkoumají z hlediska jejich magnetické přitažlivosti
– před samotným zkoumáním stanoví hypotézy, co je a není magneticky přitažlivé
– nesmí chybět železné piliny, se kterými si uděláme rovněž pokus

závěrem děti vyhodnocují magnetickou přitažlivost jednotlivých předmětů

Program:

Programy jsou určeny pro žáky prvního stupně a jsou upraveny dle věku žáků.
Ten samý program vypadá jinak v první třídě a jinak ve třídě páté.

Badatelské programy jsou trochu jiné než ty, na které jste zvyklí.
Program je sestaven ze čtyř celků a vede děti k větší samostatnosti při provádění pokusů.
Děti pracují ve skupinkách, stanovují si pravidla, hypotézu, pracovní postup.

První část – je věnována motivaci a uvedení do problematiky.

Druhá část – děti se zamýšlejí nad problémem, kladou otázky. Z těchto otázek si vyberou jednu, která je zajímavá, ale zároveň splňuje kritéria – můžeme zkoumat ve škole, máme k tomu prostředky, zvládneme časově….

Třetí část – děti pracují ve skupinách. Navrhují pokus, provádějí jej a zaznamenávají výsledky. Pokus potvrdí nebo vyvrátí jejich hypotézu.

Čtvrtá část – děti prezentují své výsledky.

u dvouhodinových programů doporučuji, aby se domluvily 2 třídy

©  2013 Created by IvKo