Badatelské programy

Programy na výběr:

To je tedy hustý

Jak voda šplhá
do kopce

Jsme na stopě

Hrochovy slasti
a strasti

Energy stick

Hrochovy slasti a strasti

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

motivace
– začínáme motivačním příběhem o hrochovi a zvědavé opici
– stanovíme hypotézu a pátráme

pátráme po tom, proč hroch ve vodě plave, i když váží několik tun
– děti mají za úkol vytvořit z plastelíny něco, co bude plavat. Na první pohled lehký úkol, ale není tomu tak.

– dále dostanou děti různé druhy ovoce a zeleniny. Stanoví, které ovoce a zelenina se potopí a které ne. Svou hypotézu si ověří pokusem.

– dále se budeme snažit naučit plavat například bramboru, která se potopila a je neplavec. K tomuto pokusu si děti samy vybírají materiál: skořápka, sáček, plastelína, balónek…

– děti by měly dojít k závěru, že některé druhy ovoce a zeleniny v sobě mají dostatek vzduchu a proto se nepotopí.

závěrem děti prezentují výsledky svých pokusů

Program:

Programy jsou určeny pro žáky prvního stupně a jsou upraveny dle věku žáků.
Ten samý program vypadá jinak v první třídě a jinak ve třídě páté.

Badatelské programy jsou trochu jiné než ty, na které jste zvyklí.
Program je sestaven ze čtyř celků a vede děti k větší samostatnosti při provádění pokusů.
Děti pracují ve skupinkách, stanovují si pravidla, hypotézu, pracovní postup.

První část – je věnována motivaci a uvedení do problematiky.

Druhá část – děti se zamýšlejí nad problémem, kladou otázky. Z těchto otázek si vyberou jednu, která je zajímavá, ale zároveň splňuje kritéria – můžeme zkoumat ve škole, máme k tomu prostředky, zvládneme časově….

Třetí část – děti pracují ve skupinách. Navrhují pokus, provádějí jej a zaznamenávají výsledky. Pokus potvrdí nebo vyvrátí jejich hypotézu.

Čtvrtá část – děti prezentují své výsledky.

u dvouhodinových programů doporučuji, aby se domluvily 2 třídy

©  2013 Created by IvKo