Badatelské programy

Programy na výběr:

To je tedy hustý

Jak voda šplhá
do kopce

Jsme na stopě

Hrochovy slasti
a strasti

Energy stick

Jsme na stopě

Doba trvání programu: 45 minut
Cena programu: 40 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

motivace
– začínáme detektivním příběhem

snažíme se rozluštit záhadu černého prášku
– trošičku přitom nakoukneme na značky prvků

– zjistíme, že záhadným práškem je železný pudr, který mohou používat i detektivové na odhalení stop pachatele

– tento prášek je však složen nejen ze železa, nýbrž obsahuje i stopy dalších deseti prvků

– takže můžeme zábavnou formou – hrou, nakouknout na značky jednotlivých prvků

– odhalujeme stopy pachatele pomocí záhadného, černého prášku

vyhodnotíme pátrací akci

Program:

Programy jsou určeny pro žáky prvního stupně a jsou upraveny dle věku žáků.
Ten samý program vypadá jinak v první třídě a jinak ve třídě páté.

Badatelské programy jsou trochu jiné než ty, na které jste zvyklí.
Program je sestaven ze čtyř celků a vede děti k větší samostatnosti při provádění pokusů.
Děti pracují ve skupinkách, stanovují si pravidla, hypotézu, pracovní postup.

První část – je věnována motivaci a uvedení do problematiky.

Druhá část – děti se zamýšlejí nad problémem, kladou otázky. Z těchto otázek si vyberou jednu, která je zajímavá, ale zároveň splňuje kritéria – můžeme zkoumat ve škole, máme k tomu prostředky, zvládneme časově….

Třetí část – děti pracují ve skupinách. Navrhují pokus, provádějí jej a zaznamenávají výsledky. Pokus potvrdí nebo vyvrátí jejich hypotézu.

Čtvrtá část – děti prezentují své výsledky.

u jednohodinových programů doporučuji, aby se domluvily 3–4 třídy

©  2013 Created by IvKo