Základní škola 1. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Barvy – modul 1

Matematika trochu jinak

Sopkohraní

Mikrosvět

Motýlek

Papír

Vnímám svět smysly

Máme rádi mléko

Vzduch

Bramborové hodiny

Nenewtonovská kapalina

Domácí plastelína

Voda

Pouštíme draka

Bonbónkové pokusy

Raketka
a další pokusy

Sůl nad zlato

Co je kolem nás aneb pouštíme draka

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 70 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

program se týká vzduchu, který je kolem nás

začínáme hrou – „Zázraky přírody“ – děti uvidí nejen pokusy, které se týkají vzduchu, ale aktivně zkusí předvídat výsledek pokusu

pokus s kyslíkem a oxidem uhličitým – ukážeme si, z čeho se vzduch skládá

další pokus – ukážeme si, jak vzduch pomůže papírovému kapesníku, aby se nenamočil

vzduch udrží vodu ve skleničce
– i když sklenici překryjeme jen plastovým talířkem a otočíme vzhůru nohama

děti vyzkouší, jaký je vzduch silák a co vše dokáže

nakonec si zkusíme vyrobit nejjednoduššího draka – zvládnou i prvňáci

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program probíhá obvykle v dopoledních hodinách v kmenové třídě (tzn. první a druhá vyučovací hodina, nebo třetí a čtvrtá vyučovací hodina, pro páté ročníky – pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo