Základní škola 1. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Barvy – modul 1

Matematika trochu jinak

Sopkohraní

Mikrosvět

Motýlek

Papír

Vnímám svět smysly

Máme rádi mléko

Vzduch

Bramborové hodiny

Nenewtonovská kapalina

Domácí plastelína

Voda

Pouštíme draka

Bonbónkové pokusy

Raketka
a další pokusy

Sůl nad zlato

Papír

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

ukázka podtlaku – jak dostat minci z vody, aniž bychom se namočili

ukázka podtlaku – jak dostat vajíčko do láhve úzkým otvorem

rulička z papíru – kolik toho obyčejná rulička udrží (knihy, hrníček), díra v ruce

tornádo v láhvi – děti pozorují barevné tornádo

Moebiho páska – zábavné stříhání – základní a prolézání pohlednicí

ukázka zázračného inkoustu – děti nechají zmizet nápis

jednoduché tajné písmo – děti napíši tajný vzkaz spolužákovi

výroba panáčka T – těžiště umístěno mimo panáčka

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program probíhá obvykle v dopoledních hodinách v kmenové třídě (tzn. první a druhá vyučovací hodina, nebo třetí a čtvrtá vyučovací hodina, pro páté ročníky – pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo