Základní škola 1. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Barvy – modul 1

Matematika trochu jinak

Sopkohraní

Mikrosvět

Motýlek

Papír

Vnímám svět smysly

Máme rádi mléko

Vzduch

Bramborové hodiny

Nenewtonovská kapalina

Domácí plastelína

Voda

Pouštíme draka

Bonbónkové pokusy

Raketka
a další pokusy

Sůl nad zlato

Voda – vodička

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

začínáme hrou – poznáváme stromy – hrajeme si na prince a princezny javorového, březového, bukového království

zůstaneme v přírodě – tentokrát se budeme zabývat vodou a květinami. Květinky dáme do barevné vody a pozorujeme.

papírové květinky a jejich otevírání – uvnitř květinky děti najdou vzkaz, který se týká vodičky. Děti si květinku vyrobí pro kamaráda, kamarádku, rodiče…

další pokusy s vodou
– sponka ležící na vodní hladině, zkusíme svou trpělivost

– vzlínání vody, ukážeme si pomocí papírových filtrů, jak voda krásně šplhá

– uteč, majoránko, uteč. Co se stane, když porušíme povrchové napětí.

vytvoříme umělecké dílo z papíru – papír namočíme v zelném roztoku. Dále použijeme jedlou sodu a ocet, kterou budeme kreslit. Kreslíme-li octem, papír zčervená, kreslíme-li sodou, papír zmodrá.

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program probíhá obvykle v dopoledních hodinách v kmenové třídě (tzn. první a druhá vyučovací hodina, nebo třetí a čtvrtá vyučovací hodina, pro páté ročníky – pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo