Základní škola 2. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Plastelína

Nenewtonovská kapalina

Nenewtonovská kapalina

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

fakírské lože a nafukovací balónek

ukázka počítání do 31 s pomocí jedné ruky

pokusy s kyslíkem a oxidem uhličitým (rozhoření se doutnající špejle a uhašení ohně oxidem uhličitým)

propíchnutí balónku jehlicí bez prasknutí – žáci si vyzkouší

hra s brčky a statickou elektřinou

výroba a vyzkoušení nenewtonovské kapaliny

výrobek - model letadýlka, nebo vrtulníku

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program může proběhnout v kmenové třídě, nebo v učebně fyziky či chemie (tzn. první a druhá vyučovací hodina, třetí a čtvrtá vyučovací hodina, nebo pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo