Základní škola 2. stupeň

Programy a moduly na výběr:

Plastelína

Nenewtonovská kapalina

Zimní program – Superabsorbent

Doba trvání programu: 90 minut
Cena programu: 80 Kč / za jednoho žáka (cena zahrnuje veškerý spotřební materiál)

• tři pokusy s ohněm:
zelený plamínek
zvětšení plamínku svíčky pomocí purpury až na 12 cm
výroba kyslíku a rozhoření doutnající špejle

chladivý sáček – děti si samy připraví

pokus se superabsorbentem – vznik umělého sněhu

zajímavé pokusy – pro šikovné žáky jsou připraveny další pokusy jako například: sopka nebo olejová lampa

obarvení papíru – netradičně pomocí fyzikálních zákonů

superabsorbent (umělý sníh) – žáci si jej odnesou domů k dalším soukromým experimentům

Program:

Dvouhodinový program je koncipován pro 15 až 25 žáků (což odpovídá jedné školní třídě), doporučujeme účast dvou tříd v jednom dni.

Program může proběhnout v kmenové třídě, nebo v učebně fyziky či chemie (tzn. první a druhá vyučovací hodina, třetí a čtvrtá vyučovací hodina, nebo pátá a šestá vyučovací hodina).

První část – děti zhlédnou zajímavé chemické i fyzikální pokusy (zábava i poučení v jednom).

Druhá část – je věnována práci žáků (to znamená, že děti samy pracují na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech.

Třetí část – děti si vyrábějí svou vlastní fyzikální hračku, kterou si odnesou domů.

©  2013 Created by IvKo